REGULAMIN Toru Tubingowego

BIESZCZAD.ski Wańkowa

Najdłuższy na świecie tor tubingowy o długości 370m