20-lecia Polski w Unii Europejskiej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2024

strona główna > DOFE2024 > 20-lecie Polski w UE

20-lecie Polski w UE

 

Świętowanie 20 lat Polski w Unii Europejskiej podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich to nie tylko okazja do wspomnień i celebracji, ale także doskonały moment do promocji wartości, które Unia Europejska wspiera. W ramach tego wydarzenia, zorganizowano szereg inicjatyw skupiających się na różnych aspektach życia społecznego i kulturowego.

Po pierwsze, akcent położono na promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Poprzez różnorodne zajęcia sportowe, warsztaty oraz wykłady na temat znaczenia regularnej aktywności fizycznej, uczestnicy będą mieli szansę zdobyć wiedzę i doświadczenie, które pomogą im prowadzić zdrowszy tryb życia.

Kolejnym ważnym elementem jest promowanie działalności Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa. Poprzez prezentacje, pokazy oraz możliwość bezpośredniego kontaktu, mieszkańcy będą mieć okazję bliżej poznać ofertę turystyczną i rekreacyjną regionu Bieszczadów.

Integracja wielopokoleniowa mieszkańców Bieszczad i okolic stanowi kluczowy punkt programu. Poprzez organizację wspólnych wydarzeń, konkursów, a także spotkań rodzinnych i pikników, staramy  się stworzyć atmosferę sprzyjającą budowaniu więzi społecznych oraz wymianie doświadczeń między różnymi grupami wiekowymi.

Wreszcie, duży nacisk położono na upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu. Poprzez organizację biegów, treningów oraz wykładów na temat techniki biegania, jego korzyści zdrowotnych i psychologicznych, promowano tę formę aktywności jako dostępną dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu sprawności fizycznej.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej to nie tylko okazja do świętowania, ale także do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych działaniach, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz promocję wartości związanych z integracją europejską i zdrowym stylem życia.

Kontakt

Masz pytania dotyczące zawodów? Zadzwoń do nas

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o. o.
email: kontakt@bieszczad.ski
+48 794 100 033